Terma & Syarat

TERMA & SYARAT

Selamat datang ke laman web 1step.my (“webmall’). Terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) terpakai di Laman, Easteam Marketing (SA 0118099-H), dan semua bahagiannya, anak syarikat, dan tapak internet beroperasi yang merujuk Terma dan Syarat ini.

Easteam Marketing merupakan sebuat syarikat yang diperbadankan di Malaysia di bawah nombor pendaftaran SA 0118099-H dan mempunyai alamat berdaftar di No.20-3, Jalan Anggerik vanilla Q31/Q, Seksyen 31 Kota kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor.

Dengan mengakses Laman ini, anda mengesahkan pemahaman anda tentang Terma dan Syarat. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.  Pemilik web site berhak, mengubah, mengubah suai, menambah, atau mengalih keluar bahagian Terma dan Syarat penggunaan ini pada bila-bila masa. Perubahan akan berkuatkuasa apabila dipaparkan di Laman ini tanpa notis lain yang diberikan. Sila semak Terma dan Syarat penggunaan ini secara teratur untuk kemas kini. Penggunaan berterusan anda dari Laman ini selepas pengemukaan perubahan kepada Terma dan Syarat penggunaan ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

 

Share Button